บริษัท ฟีเนสส์ ซอยล์ เทสติ้ง จำกัด

เราให้บริการและคำแนะนำปรึกษางานด้าน แก้ไขอาคารทรุด ยกอาคาร ย้ายอาคาร สำรวจ ตรวจสอบโครงสร้างและฐานราก

โครงการ-ผลงาน

ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการในหลายๆโครงการดังนี้


เสริมฐานราก และเสริมโครงสร้าง บริษัท พรีเมียร์ไดมอนคัตติ้ง จำกัด


เสริมฐานรากอาคาร Shrimp Hatchery Research บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชัย)


เสริมฐานรากและยกปรับระดับอาคาร หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส รามคำแหง-สุวรรณภูมิ


งานสำรวจเพื่อหาแนวทางการแก้ไขการทรุดตัวของฐานรากอาคาร เอจี 07 ,เอจี 05 มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เสริมฐานรากและยกปรับระดับอาคาร ของคุณปิยนุช นาคธน


บูรณะปรับดีดยกระดับวิหาร วัดม่วง


สำรวจ ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้าง อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี


ตรวจสอบ ทดสอบ และวิเคราะห์ อาคารสถานเอกอัครราชฑูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ


ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพักนักศึกษา หอพักที่ 24,25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ตรวจสอบสภาพโครงสร้างเสาตอม่อและงานซ่อมแซมโครงสร้าง อาคารบริเวณฝั่งตะวันออก (อาคาร 2) ภายในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โครงการทั้งหมด

ลักษณะงาน

ยกอาคาร ย้ายอาคาร สำรวจ ตรวจสอบลักษณะงานทั้งหมด