บริษัท ฟีเนสส์ ซอยล์ เทสติ้ง จำกัด

เราให้บริการและคำแนะนำปรึกษางานด้าน แก้ไขอาคารทรุด ยกอาคาร ย้ายอาคาร สำรวจ ตรวจสอบโครงสร้างและฐานราก

โครงการ-ผลงาน

ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการในหลายๆโครงการดังนี้


สำรวจ ตรวจสอบ กลุ่มอาคารเรียน ร.ร ราชินี


เสริมฐานราก บ้านพักอาศัยสูง 7 ชั้น ของท่านประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์


ซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สมุทรสงคราม


สำรวจ ตรวจสอบ รอยแตกร้าว รางรองรับ Conveyor ใต้ไซโลข้าวโพด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สาขาธารเกษม


ซ่อมแซมตำหนักสิรินธรราชปิตุจฉา โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง


ยกอาคารเรียน ป 1 (พิเศษ) ณ โรงเรียนวัดสุนทรสถิต (สามัคคีวิทยาคม)


สำรวจ ตรวจสอบ องค์การเภสัชกรรม


ยกอุโบสถวัดกลางเกร็ดสูง 1.00 ม.


ตรวจสอบ โครงสร้าง อาคารตึกชัยสมรภูมิ


ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (สก.) โดยงานซ่อมแซมสนิมเสาและเสาตอม่อ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์โครงการทั้งหมด

ลักษณะงาน

ยกอาคาร ย้ายอาคาร สำรวจ ตรวจสอบลักษณะงานทั้งหมด