.

บริษัท ฟีเนสส์ ซอยล์ เทสติ้ง จำกัด

เราให้บริการและคำแนะนำปรึกษางานแก้ไขอาคารทรุด ยกอาคาร งานฐานราก งานวิเคราะห์และออกแบบแก้ไขทางกลศาสตร์ และเสถียรภาพของดิน

โครงการ-ผลงาน

ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการในหลายๆโครงการดังนี้

ลักษณะงาน

ทำการ ทดสอบ สำรวจ ตรวจสอบ